English Slovensko Italiano

Testiranja

Za pripravo kvalitetnega plana treninga, je najprej potrebno dobro poznati svoje telo, svoje zmogljivosti in morebitne omejitve. Ponujamo izvajanje različnih testiranj, s pomočjo katerih pridobimo podatke o svojem telesu. Pri testiranjih uporabljamo visokotehnološke naprave in se poslužujemo najsodobnejših pristopov.

Na ta način pridobljeni rezultati, pravilna interpretacija ter znanje naših trenerjev so odlična podlaga za sestavo plana treningov. Slednje ustrezno prilagodimo tako, da ustrezajo vašim zmogljivostim in željam. Kombinacija kvalitetnih podatkov, izkušenj in znanja so tako zagotovilo za doseganje odličnih rezultatov, ki vam jih pomagamo doseči.

Stopnjevalni test

Testiranje vsebuje:

 • telesna sestava (telesna teža, % maščobe, mišična masa, ocena kostne mase in % vode). Podatke pridobimo za kompletno telo in ločeno po udih telesa.
 • spirometrija (merjenje pljučnih volumnov)
 • meritev metabolizma v mirovanju ( RMR )
 • krvni tlak
 • stopnjevalni test

Med testom lahko merimo naslednje podatke:

 • CompuTrainer: moč, kadenca
 • CPET: srčna frekvenca (opcijsko R-R interval), frekvenca dihanja (Rf), ventilacija(VE), poraba kisika (VO2), % izdihanega kisika (FeO2)
 • Bližnje infrardeča spektroskopija (NIRS): oksidiran hemoglobin v mišici - oskrba mišice s kisikom (O2Hb), neoksidiran hemoglobin v mišici - poraba kisika v mišici (HHb), skupni hemoglobin - količina krvi v mišici (tHb), indeks oksigenacije tkiv (%TSI)
 • Laktat, glukoza, krvni tlak

Protokol testa določimo glede na želene rezultate. Najpogostejši pa so protokoli s časovnim intervalom med stopnjami 1', 3', 5' in 8'. Začetno intenzivnost in dvigovanje intenzivnosti med koraki določimo glede na telesno težo, fizično pripravljenost testiranca/e in specifike zbranega protokola. Iz pridobljenih podatkov pridobimo naslednje pomembnejše podatke:

 • ventilacijski prag (TVE)
 • laktatni prag (TLa)
 • glukozni prag (TIGT)
 • oksidativni prag mišice (THb)
 • maksimalna poraba kisika (VO2max)
 • učinkovitost
 • mehansko ekonomičnost
 • oceno kondicijske pripravljenosti
 • . . .

Po testu sledi kratka analiza pridobljenih rezultatov, po elektronski pošti pa dobite kompletno analizo pridobljenih podatkov, personalizirana vadbena območja glede na moč in srčno frekvenco, osnovna priporočila za vadbo, v kolikor pa je bilo narejenih več testov, se izdela še primerjavo med testi, ter analizo napredka. Testiranje se izvaja na testirančevem kolesu s pomočjo trenažerja CompuTrainer LAB. Najpogostejši paketi:

 • stopnjevalni test + laktat,
 • stopnjevalni test + poraba kisika,
 • stopnjevalni test + oksidacija mišice,
 • stopnjevalni test + poraba kisika in laktat,
 • stopnjevalni test + poraba kisika in oksidacija mišice,
 • stopnjevalni test + poraba kisika, oksidacija mišice, laktat in glukoza.

Spirometrija

Pljuča so zelo pomemben organ za vsakdanje življenje, za športno udejstvovanje pa še toliko bolj.

Pripravili smo vam kontrolni pregled trenutnega stanja vaših pljuč z dvema testoma: FVC – Forced Vital Capacity (forsirana vitalna kapaciteta), kjer sta pomembna predvsem vitalna kapaciteta in forsiran volumen pljuč v 1 sekundi ter MMV – Maximum Voluntary Ventilation (maksimalna hotena ventilacija), kjer pridobimo podatek o maksimalni hoteni ventilaciji in volumnu pljuč.

RMR

Okoli 70% vse porabljene dnevne energije izhaja iz porabe v mirovanju, zato je pomembno poznati individualno stopnjo metabolizma v mirovanju pri shujševalni kuri ali pridobivanju telesne teže.

S preprosto meritvijo porabe kisika to vrednost natančno določimo, svetujemo pa vam lahko tudi o pravilnem vnosu kalorij glede na življenjski slog.

Testiranja na terenu

Ponujamo izdelavo testnih protokolov, meritve in analizo različnih testiranj na terenu.

Copyright © 2016 - Adriaction, All Rights Reserved   |   O piškotkih

Telefon: +386(0)51334361          E-naslov: info@adriaction.com